Донбас

Чи мають значення адміністративні кордони всередині Російської імперії (до 1917) для визначення правомірності сучасних кордонів України?

Питання

Чи мають значення адміністративні кордони всередині Російської імперії (до 1917) для визначення правомірності сучасних кордонів України?

Відповідь

Не мають. Принцип національного самовизначення спирається на етнічні кордони.

Українські губернії Російської імперії

Українські губернії Російської імперії

Справа в тому, що міжнародно-правові підстави української держави спираються на принцип національного самовизначення, як він бачився наприкінці Першої світової війни. Він формує національну державу на основі простору проживання певного народу. Цей простір визначався не адміністративними кордонами держав, в яких проживає народ, а поширенням самого народу.

Україна на карті Європи, виданій Українським комітетом у Швейцарії (1916)

Україна на карті Європи, виданій Українським комітетом у Швейцарії (1916)

Тому для України не має значення, наприклад, російсько-австрійський міждержавний кордон до 1914 р., а вже тим більше внутрішні адміністративні кордони Россійської імперії чи Австро-Угорщини. Західноукраїнська Народна Республіка в листопаді 1918 р. визначала свої кордони по етнографічній карті Австро-Угорщини 1855 р. Колишній австрійсько-російський кордон тоді перетворився на “міжукраїнський” (між ЗУНР та Українською Державою / УНР), і втратив своє значення після об’єднання обох держав у січні 1919 р.

карта чернига фрагмент

Фрагмент “Етнографічної карти Австрійської монархії” К.Черніга, 1855. Згадується у Конституції ЗУНР як обґрунтування її кордонів

Деяке тимчасове значення мали кордони російських губерній, у тому випадку коли Українська Народна Республіка хотіла виділити в свій склад ті адміністративні утворення, в яких більшість складали українці (1917). Але це була тільки основа території держави, і її межі продовжували уточнюватися, виходячи саме з принципу приєднання частин будь-яких губерній або областей з українською більшістю. Цей підхід був вписаний в умови підписаного РРФСР Брестського мирного договору 1918 (необхідність подальшого уточнення українсько-російського кордону), і був спочатку успадкований навіть УСРР в її відносинах з Радянською Росією. В основу визначення національного складу населення бралися офіційні дані царського перепису 1897 р. Однак, у подальшому радянське керівництво, яке декларативно також дотримувалося “принципу самовизначення”, директивно обмежило українських більшовиків межами царських губерній.

Дивись також: Донецька та Луганська область – це історичні землі донських козаків? Кордони України сформували більшовики? Про повернення до губернських кордонів

Коментарі
Звичайний патріотизм повинен бути підкріплений надійними джерелами і фактами, які можна використовувати як для свого усвідомлення, так і для «ідеологічних дискусій».
Вгору